INSTAGRAM

ABOUT

Anna ANTJE – blog powstał w 2012 roku i stał się miejscem publikacji moich stylizacji, nowości ze świata mody i sztuki. Moją pasją jest architektura, moda, fotografia, design. Staram się ciągle rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać horyzonty.
Ukończyłam dwa kierunki studiów, plastykę oraz animatora i managera kultury.
Prowadzenie bloga, umożliwia mi poznawanie wielu ciekawych ludzi z pasją, artystów, fotografów, projektantów. To również oni inspirują mnie do rozwijania swoich pasji, a dzięki współpracy z niektórymi z nich, mam możliwość poznać ich pracę i czerpać wiedzę z ich doświadczenia…

Anna ANTJE – blog was created in 2012 and became a place for the publication of my styling, news from the world of fashion and art. My passion is architecture, fashion, photography, design. I try continually develop interests and broaden horizons.
I graduated from two direction of study, art and  organizer and manager of culture.
Writing a blog, make possible meeting new people with passion, also artists, photographers, designers. They also inspires me, to continue my passion, and thanks to cooperation with some of them, I have possibilities, to know their work and derive knowledge from their experience.

 

CONTACT

Wszystkie pytania dotyczące współpracy, reklamy i promocji proszę kierować na adres:
annamagdalenabernat@gmail.com
Wszystkie pytania ogólne proszę kierować na adres:
annaantje.blog@gmail.com

All questions related to collaborations, partnerships/sponsoring please contact:
annamagdalenabernat@gmail.com
All general enquiries please contact:
annaantje.blog@gmail.com