INSTAGRAM

ED FAIRBURN

Ed FAIRBURN – artysta angielskiego pochodzenia, który na kartograficznych planach potrafi stworzyć niesamowite dzieło sztuki. Artysta bowiem udowodnia w swoich pracach, że znaki topograficzne mogą stworzyć rysy twarzy, przy odpowiednim połączeniu ich ze sobą.

Ed wykorzystuje do tego bardzo szczegółowe, stare mapy militarne, na których kreśli za pomocą ołówka i tuszu niezwykłe portrety.
„Mapa to nic innego, jak zabrudzony biały papier. Żeby uporać się z „plamkami” trzeba je uporządkować, a najlepiej połączyć w jedną wielką „plamę”, będącą równocześnie artystyczną formą, wyrażoną w postaci portretu.”

 Więcej prac znajdziecie na oficjalnej srtronie artysyu  www.edfairburn.com.

Ed FAIRBURN – artist of English origin that on cartographic plans can create a work of art. The artist in his work proves that the characters can create topographic features, with the right combination of them together. Ed uses for this very detailed, old maps of the military, which draws with pencil and ink portraits.

„Map is nothing more than a dirty white paper. To deal with the” spots „need to sort them, and the best combine into one big” stain „, which is simultaneously an artistic form, expressed in the form of a portrait.”
More drawings you can find on the official website of the artist www.edfairburn.com.

All photos of drawings taken from the official website of the artist www.EDFAIRBURN.com.